Intézményegységeink

Óvoda

A külön épületben lévő barátságos, tágas óvodában 3-8 éves kisgyermekekkel foglalkozunk.

Kis létszámú csoportjaink között siketvak- és halmozottan sérült gyermekeket fogadó speciális csoport is található.

A súlyos fokban látássérült gyermekek nevelésével tervszerűen átgondolt munkát végző, felkészült szakemberek: gyógypedagógusok-óvónők, terápiás szakemberek, nevelő-oktató munkát segítők (gyógypedagógiai asszisztensek, gyermekfelügyelők, dajkák) foglalkoznak.

Tovább ->

 

Általános Iskola

A tanulók sajátos pedagógiai igényeinek, a sérülés típusához és súlyossági fokához igazodva négyféle tagozaton, speciális tantervek szerint haladva, szükség szerint speciális tananyagtartalommal próbálunk eleget tenni. Az ép értelműek és a tanulásban akadályozottak mellett a halmozottan sérültek tagozata (értelmileg akadályozott, siketvak, többszörösen sérült súlyos halmozott sérült gyerekek) is az általános iskola szerves részét alkotják.

Tovább ->

 

Szakiskola

Nagy múltra visszatekintő iskolánk az egyetlen állami fenntartású intézmény, melyben látássérült fiatalok szakképzése folyik. Intézményünk országos beiskolázású: vak, aliglátó és gyengénlátó tanulókat egyaránt felveszünk. Mozgásszervi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők számára is elérhetők szakmai képzéseink, függetlenül attól, hogy az általános iskolát speciális iskolában vagy integrált oktatás keretein belül fejezték be.

Tovább ->

 

Készségfejlesztő Iskola

 

Tovább ->

 

Halmozottan sérültek tagozata

A tagozat az általános iskolához kapcsolódik, amit leginkább B-tagozat néven ismer mindenki.
A tanulóink a Látásvizsgáló Bizottság javaslata alapján – alapvetően az értelmi sérülésük súlyossága miatt – kerülnek hozzánk, és nálunk végzik “általános iskolai tanulmányaikat”.
A legtöbben ma már, a szintén az intézményhez tartozó óvodában kapnak néhány éves fejlesztést, mielőtt bekerülnek az iskolába.

Tovább ->

 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az 1993-as Közoktatási törvény szabad utat nyitott a súlyos fokban látássérült általános iskolás tanulók integrációjának. Intézményünk 1994-től felismerve ezt az igényt – 1 utazótanári státusz létesítésével – kezdte meg a sokoldalú támogatást.

A kezdeti időszakban nagyobb számban a felső tagozatos gyerekek kerültek a többségi iskolákba, a későbbiek során, a 90-es évek végétől viszont már egyre több gyerek került ki az 1. és 2. osztály elvégzése után a lakóhelye szerinti általános iskolába, vagy pedig már ott kezdte meg tanulmányait és be sem került a szegregált intézménybe.

Az integrált gyermekek ellátását végző Pedagógiai Szakszolgálat 2003-ban Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyé alakult, s ez nem csupán névváltozást jelez, de szükségszerűen mutatja az évek során egyre szélesebb körű, az igények szerint folyamatosan bővülő feladatok változásait.

Tovább ->

 

Kollégium

A vak gyermekek jelentős részének gyógypedagógiai iskoláztatása – mivel intézményünkbe az ország egész területéről jönnek tanulók – csak az iskolához tartozó kollégiumi elhelyezéssel valósítható meg.

A kollégiumban tanulók bensőséges légkörű, egészséges, kulturált környezetben tanulhatnak, szórakozhatnak, pihenhetnek.

A diákok harmonikus és egészséges fejlődését, tanulását, az önálló életre való felkészülését gyógypedagógus kollegák segítik.

Tovább ->

 

Gyermekotthon

Az intézmény székhelyén és a szomszédos telken található Ida utcai telephelyen működő 1-1 különleges lakásotthon 8-8 fő befogadására alkalmas. A gyermekotthonban látás- és halmozottan sérült gyermek és fiatal felnőttek teljes körű ellátását biztosítjuk. Neveltjeink legtöbbje a többcélú intézmény speciális nevelési-oktatási egységeiben tanul.

Gondozottjaink Szakmai Programunkban megfogalmazottak szerinti nevelését, fejlesztését felkészült és elkötelezett dolgozóink biztosítják. Gyermekeink életét a házirend szabályozza, amely tartalmazza jogaik gyakorlásának és kötelezettségeik teljesítésének szabályait, valamint a gyermekotthon belső életének rendjét. Kiterjed az utógondozói ellátás feltételeire, a napirendre, a panaszjog érvényesítésének módjára, a kapcsolattartás rendjére, a magatartást formáló jutalmazó rendszerre. Nevelőmunkánk során a magatartását, tanulmányi és egyéb tevékenységét folyamatosan értékeljük az értékelő-jutalmazó rendszer szabályai szerint.

Tovább ->

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.