Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális	Szakiskolája, Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona

Iskolánk élete

Iskolánk története

A Vakok Nevelő és Tanintézetét 1825-ben alapították, az elsők között Európában.
A szakmailag és tanulói létszámában is gyorsan fejlődő iskola számára épült a századfordulón az az épület, melyben iskolánk napjainkban is működik.

Az épületet Baumgarten Sándor és Herczeg Zsigmond építette 1899-1904 között. Baumgarten száznál is több iskolát tervezett és kivitelezett.
Legjelentősebb épületében a neogótikából Lehner Ödön stílusába való átmenetet valósította meg.

Iskolánk pedagógiai munkájáról méltán híres világszerte.
Olyan nevek öregbítették és emelték hírnevét, mint Hertelendy Gábor vak tanár, Dolezsák Antal igazgató, Dr. Mihályi Szidor igazgató, aki a magyar gyógypedagógia történetben mérföldkőnek számító "A vakokról" c. könyvet írta.
Ki kell még emelni a századforduló két nagy alakját: Pivár Ignác és Herodek Károly igazgató urakat is, kiknek elévülhetetlen érdemeik vannak a vakok magyarországi intézményes oktatásának megalapozásában.

A látássérült fiatalok szakképzésének történetéből

A pesti Vakok Intézetének első tanára - aki maga is látássérült volt - Hertelendy Gábor (1800-1844) Európa-szerte ismertté vált kézművességre tanítási művészetével. Eleinte famunkákat, asztalosságot, cipészetet, esztergályosságot tanítottak. De "volt idő, mikor Pest legnagyobb, legújabb rendszerű és legdrágább szövőgépén a vakok Királyuccai intézetének növendékei dolgoztak". A kosárfonást 1873-ban, a zongorahangolást 1875-ben, a gyékényfonást 1889-ben és a kefekötést 1890-ben kezdték tanítani. 1959-től a látássérültek szakmai képzését a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége szervezte, majd 1987-től ismét az iskolai oktatás keretébe került a látássérültek szakképzése.


Civil szervezetek

A "Szól a szív..." Alapítvány 1987-ben jött létre a vak gyermekek nevelésének, oktatásának és kulturális életének segítése érdekében.
További részletek a szervezet honlapján találhatóak.

A Vak Diákok Sportegyesülete verseny- és tömegsport rendezvényein, foglalkozásain intézményünk tanulói rendszeresen ill. nagy számban vesznek részt.
A szervezet tevékenységével nagyban segíti a látássérült gyermekek egészséges életmódra nevelését.
Iskolánk tanulói mind a hazai, mind a nemzetközi versenyeken jó helyezéseket érnek el. Az aktuális rendezvényekrol és versenyekről a hírek oldalon tájékozódhat.


Diákönkormányzat

Iskolánk diákönkormányzata 1990 óta működik.
A diákok közös munkájának eredménye saját szervezeti és működési szabályzatuk. A házirenddel kapcsolatos észrevételeiket az iskola vezetősége minden tanévben figyelembe veszi. Évente megválasztják tisztségviselőiket, havonta üléseznek.
Rendezvényeket, programokat szerveznek, műveltségi vetélkedőket, irodalmi pályázatokat indítanak.
Saját tájékoztatási rendszerüket (iskolarádió, hírlevelek) önállóan működtetik.
Megválasztott képviselőjük révén kapcsolatban állnak a Zuglói Gyermek és Ifjúsági Önkormányzattal.


Nádor terem

A Nádor terem Budapest egyik legszebb architektúrájú belső tere.
A szecesszió jellegzetesen magyar formavilágát mutatja, amely eltérő nem csak más országokétól, de az Osztrák-Magyar Monarchián belül a "bécsi stílus"-tól is.
A páratlan akusztikájú teremben októbertől május végéig minden hétvégén hangversenyekkel várjuk az érdeklődőket.
A hangversenyek előadói nemzetközileg is elismert zenekarok, hangszeres és énekes szólisták, kórusok, de nemritkán pályájuk kezdetén lévő fiatal muzsikusok, ígéretes tehetségek.
Természetesen a színpad nyitva áll a gyengénlátó és vak előadók számára is.
Jegyek kaphatók az előadás előtt a helyszínen, valamint az ismert jegyirodákban.

fel

design: toteam   XHTML   paramedia