Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális	Szakiskolája, Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona

Speciális szakiskola

A 170 éves múltra visszatekintő iskolánk - az egyetlen állami fenntartású intézmény, melyben látássérült fiatalok szakképzése folyik - óvodai, általános iskolai és speciális szakiskolai tagozattal rendelkezik.
Intézményünk országos beiskolázású, vak, aliglátó és gyengénlátó tanulók egyaránt felveszünk függetlenül attól, hogy az általános iskolát speciális iskolában vagy integrált oktatás keretein belül fejezték be.

Szakiskolai tagozatot indítottunk 1987-ben a tanulásban akadályozott, 1992-ben az értelmileg akadályozott, 1995-ben az ép értelmű látássérült fiatalok számára.
Mindhárom tagozaton iskolarendszerű képzés folyik, a fiatalok tanulnak általános ismereteket és a gyakorlati foglalkozás keretein belül történik a munkára felkészítés.
A tanulók a 9., 10. osztályban a Nemzeti Alaptanterv szerint tanulnak és a szakmai előkészítő foglalkozásokon megismerkednek a választható szakmák elméletével és gyakorlatával.

A szakképző évfolyamokon (11. és 12. osztály) a fiatalok tanulnak munkajogot, vállalkozási ismereteket, munka- és környezetvédelmet, valamint testnevelési foglalkozásokon vesznek részt.
A Junior Achievement Magyarország Alapítvány programja szerint tanulják a diákjaink a vállalkozási ismereteket.

A tantárgy gyakorlati elmélyítésének érdekében jött létre tanulóink részvételével az Aranycsapat Diák Betéti Társaság, mely az iskolai büfét működteti, illetve szervezni a kiállításokat, vásárokat.
A szakmai órákon a diákok részint szakma-elméletet (anyagismeret, esztétika-néprajz, tervezés) részint szakmai gyakorlatot tanulnak, heti 20 órában.
Mind a közismereti, mind a szakmai tárgyak oktatása a Nemzeti Szakképzési Intézet programmoduljai alapján történik, melyet szakiskolánk tanárai adaptáltak látássérültek számára.

design: toteam   XHTML   paramedia