Értelmileg akadályozottak tagozata

A tagozat az általános iskolához kapcsolódva tulajdonképpen az iskola foglalkoztató iskolai részlege, amit leginkább B-tagozat néven ismer mindenki.
A tanulóink a Látásvizsgáló Országos Rehabilitációs és Szolgáltató Bizottság javaslata alapján – alapvetően az értelmi sérülésük súlyossága miatt – kerülnek hozzánk, és nálunk végzik “általános iskolai tanulmányaikat”.
A legtöbben ma már, a szintén az intézményhez tartozó óvodában kapnak néhány éves fejlesztést, mielőtt bekerülnek az iskolába.

Oktatás-nevelés

A halmozott sérülés jelen esetben az jelenti, hogy a súlyos fokú látássérülés és értelmi sérülés olyan sajátos állapotot eredményez, ami speciális eszköztárat és módszereket kíván meg, valamint a gyerekek nem képesek egykorú társaikkal együtt haladni az ismeretszerzésben.
Ehhez a komplex sérüléshez társulhat még kisebb fokú mozgássérülés, autisztikus viselkedés, epilepszia és – döntően a kommunikáció sérültsége miatt – magatartásproblémák.
Már évek óta a koraszülöttek között jellemző szembetegség a ROP a legfőbb kórok, majdnem 100 %-ban.
A korábban már említett foglalkoztató iskolai tagozat kifejezés azért nem tükrözi már pontosan a valóságot, mert az elmúlt 8 évben az értelmileg akadályozott gyerekek mellett súlyos fokban értelmi sérült gyerekeknek is biztosítunk fejlesztést, jelenleg 2 tanulócsoportban. Itt a nem beszélő gyerekeket alternatív- és augmentatív eszközökkel segítjük. Az idei tanévben 23 tanulónk van 6 tanulócsoportban. Ez alulmarad a valós igényeknek, de így is meghaladja azt a létszámot, amit egy helyen egészségesen módon lehet működtetni.
A fejlesztés a helyi tantervünk fejlesztési területeit kibontó egyéni fejlesztési tervek (EFT) alapján történik, amiben minden egyes tanulóra az adott tanévre a különböző fejlesztési területeken konkrét célokat fogalmazunk meg a tanulóval foglalkozó összes kolléga bevonásával.
A fejlesztés az alábbi területeken történik:

  • kommunikáció és beszédfejlesztés,
  • gondolkodás / kognitív terület,
  • szociális és érzelmi nevelés,
  • önkiszolgálás,
  • mozgás- és tájékozódásnevelés,
  • játék és szabadidős nevelés.

A tananyagot, ami zömében a gyerekek szűkebb és tágabb környezetében történő időbeli és térbeli tájékozódást, alapvető fogalmak kialakítását, konkrét tapasztalatszerzést és az egyén képességeihez mért maximális önállóságot tűzi célul, 1-2 hetes úgynevezett témákra bontjuk, amit minden foglakozáson próbálunk megjeleníteni és így több oldalról is megerősíteni.
A tanítás kiscsoportokban (3-4-5 fő) történik az összetétel gondos mérlegelésével.
Célunk ugyan a csoportélmény megélése, a gyerekek egymás közötti kapcsolatának ösztönzése, de a fejlesztés folyamatosan személyre szabottan és még az asszisztensek mellet is állandó forgórendszerben működhet csak.
Alapvetően nem terápiaorientált a tagozaton folyó munka, igyekszünk a tanulócsoportban és a hétköznapi szituációkba integráltan – mesterséges feladathelyzeteket minimalizálva – a különböző képességeket nem izoláltan fejleszteni.
Természetesen az osztályokat irányító pedagógusok mellett dolgoznak asszisztensek, gyermekfelügyelők, dajka, gyógytornász, mozgásterapeuta és mozgástrénerek (néhány órában) a tagozaton.

A tanuló- személyzet arány nagyon jónak mondható. A munkánkat segíti még gyermek pszichiáter, ortopéd orvos, pszichológus szükség szerint.