Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése a XXI. század új kihívásainak tükrében

A pályázat céljainak rövid bemutatása

A pályázat a korábbi nyertes és befejezett HEFOP-2.1.2-es pályázatunk folytatásaként az intézményben folyó módszertani munkát kívánja hatókörében, intenzitásában és minőségében továbbfejleszteni. A projekt segítségével mind több látássérült gyerek és fiatal számára szeretnénk biztosítani a színvonalas, szükségeikhez igazodó megsegítést, valamint ezzel párhuzamosan a velük foglalkozó személyzetet (vezetők, szakemberek, segítők) is képezni, képessé tenni a populációval való hatékonyabb munkára.

A pályázati tevékenységek a következő területeken jelennek meg:

 1. normál intellektusú vak gyermekekkel végzett munka (óvodás és iskolás korosztály)
 2. halmozottan sérült gyerekekkel és fiatalokkal végzett munka (óvodás, iskoláskorú és fiatal felnőtt korosztály)
 3. rehabilitációs tevékenységek (akadálymentesítés, érzékenyítés a súlyosan látássérültekkel érintkező partnerek számára)

Projekt tevékenységek

A két éves munka során átírásra, kiegészítésre kerülnek korábbi szakanyagaink, illetve az elmúlt években felmerülő igények alapján újakkal egészülnek ki. Szakmai filmjeinket frissítjük. Eszközkölcsönzőket indítunk majd be a projekt 2. évében.  A halmozottan sérülteket már korábban is ellátó intézmények közül terveink szerint 4-et a saját régiójukban rendszeres mentori és utazótanári munkával, tréningekkel egyfajta modell intézménnyé szeretnénk segíteni. Különböző közintézmények akadálymentesítése történik majd meg a pályázati támogatási összegéből, illetve érzékenyítés a látássérültekkel foglalkozó, érintkező különböző partneri csoportok számára.

A pályázati tevékenységek szeptember hónapban elindultak a szakanyag-írással, tréninganyag átírásával, filmkészítéssel és az eszközbeszerzéssel.

(Pályázati előkészítő megbeszélés anyaga – 2012.06.18.)

A pályázatban körülbelül 40 különböző szakember dolgozik majd együtt alapvetően a pályázó intézmény (Vakok Óvodája, Általános iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona) testületéből, de más fogyatékos intézmények, valamint az ELTE-Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának kollégáival szorosan együttműködve.

Missziós nyilatkozatunk

A 2 éves munka elősegíti majd a súlyosan látássérültek módszertani ellátásának javítását, hozzájárul majd a gyerekek, tanulók és fiatalok jobb életminőségéhez, valódi részvételen alapuló oktatásukhoz állapotuktól, lakhelyüktől függetlenül.

Katona Krisztina
projekt koordinátor

A pályázati lezárása és eredményei

A pályázat a kiírásnak megfelelően Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztését és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzését tűzte ki célul a sajátos nevelésű gyermekek és tanulók, ezen belül a látássérültek együttnevelésének támogatása érdekében.

A pályázat 3 fő pillére:

 1. az óvodáskorú és iskoláskorú látássérültekkel foglalkozó szakemberek módszertani megsegítése,
 2. a súlyos halmozottan sérültek hatókörben és minőségében is intenzívebb megsegítése,
 • rehabilitációs szolgáltatások kiterjesztése.
 1. megvalósítása
 • szakanyagok átírása, új fejezetekkel való bővítése (pl. Vak gyermek az óvodában, a Vak gyermek az iskolában, Jó gyakorlatok a kultúrtechnikák köréből)
 • filmkészítés a logopédia témakörében „Logopédia” a sötétben címmel
 • eszközbeszerzés 5 eszközcsoportban (korrektív, kompenzáló speciális eszközök; hely- és helyzetváltoztatáshoz szükséges eszközök; speciális fejlesztő eszközök; speciális taneszközök; IKT eszközök)
 • eszközkölcsönző kialakítása belső használatra és a többségi intézmények számára is
 1. megvalósítása
 • digitális szöveggyűjtemény összeállítása a halmozottan sérültekkel való munka egyes részterületeiről (pl. etetésterápia, munkatevékenységek)
 • filmkészítés a fejezetek filmmellékleteként
 • eszközbeszerzés 5 eszközcsoportban, kiemelve ebben az IKT eszközpark megalapozását
 • eszközkölcsönző kialakítása belső használatra, illetve más a populációt ellátó speciális iskolák számára is
 • mentori munka az ország több régiójában modellintézmények kialakítására
 • tanfolyamok, tréningek (pl. Operatőri mini tréning, Kézzel foghatóan, Etetésterápia) a populációval foglalkozó szakemberek, segítő személyzet szakmai felkészítésére
 • megvalósítása
 • az írásos szakanyagokban rehabilitációs témakörben fejezetek beillesztése (pl. aláírás tanítása, mindennapos tevékenységek)
 • erdei iskolák és közintézmények érzékenyítése a látássérült „kliensek” fogadására
 • együttnevelést végző iskoláknak hangos térképek készítése
 • film készítése a látássérültek hatékony segítéséről társadalmi érzékenyítés céljából
 • eszközkölcsönző kialakítása belső használatra és a többségi intézmények számára is

A projekt eredményeként sikerült a speciális intézményen belül és az integrációban nevelkedő látássérült gyermekek és fiatalok ellátásában a módszertani munkát kiszélesítenünk egyrészt az óvodai ellátás, az iskolai nevelés-oktatás irányába, másrészt a rehabilitációs munkában. Ezen felül egy szélesebb spektrumban is gondolkozva, a társadalmi érzékenyítést is célul tűztük ki.

A pályázat segítségével:

 • 21 db írásos –nyomtatott és digitális– hiánypótló szakanyag, tankönyv, szöveggyűjtemény készült el (Vak gyermek az óvodában, Vak gyermek az iskolában, Halmozottan sérültek fejlesztése)
 • 5 db filmet forgattunk a szakanyagok mellékleteként valamint önálló oktatófilmként
 • További film készült „Nem látok akadályt” címmel a társadalmi akadálymentesítés, érzékenyítés témakörében
 • Szociális és oktatási intézmények személyzete, testülete számára tartottunk tanfolyamokat a súlyos állapotú halmozottan sérültekkel való munkáról
 • 3 integráló, vak gyermeket befogadó iskola hangostérképe készült el
 • Iskolákban, erdei iskolákban, kerületi önkormányzatnál szerveztünk érzékenyítő programokat
 • Eszközbeszerzések történtek 5 eszközcsoportban, kiemelve ebben az IKT eszköztár alapjainak kialakítását
 • Kölcsönzőt alakítottunk ki a megvásárolt eszközökből, belső és külső használatra, megsegítve ezzel az integrációba bekapcsolódó intézményeket is.

A pályázat segítségével lehetővé vált egy komplex és minőségi szolgáltatáscsomagot eljuttatni legalább 300 tanulóhoz/klienshez, valamint több mint 50 befogadó intézményhez az ország egész területén. Bővültek az intézmény pedagógiai látássérült gyermekeket támogató tevékenységei és a mentori munka. A szakanyagok és a belső tanfolyamok, tréningek segítségével a vállalásoknak megfelelően legalább 60 fő felkészítése történt meg utazótanári feladatokra, a súlyos halmozottan sérültekkel való hatékonyabb napi munkavégzésre.

A projektmunka eredményeként – az indikátorokat teljesítve -, sikerült az ország egész területén a látássérült gyerekek életminőségéhez, későbbi sikeres társadalmi beilleszkedéséhez hozzájárulni. A pályázat tevékenységei beépültek az EGYMI módszertani intézményegységünk napi munkájába, szolgáltatáscsomagjába.

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!

Somorjai Ágnes

szakmai vezető

Image1

Elszámolás összesítő

letöltés

letöltés 2. rész

Mentés

Mentés

Mentés