Óvoda

A külön épületben lévő barátságos, tágas óvodában 3-8 éves kisgyermekekkel foglalkozunk.

Kis létszámú csoportjaink között siketvak- és halmozottan sérült gyermekeket fogadó speciális csoport is található.

A súlyos fokban látássérült gyermekek nevelésével tervszerűen átgondolt munkát végző, felkészült szakemberek: gyógypedagógusok-óvónők, terápiás szakemberek, nevelő-oktató munkát segítők (gyógypedagógiai asszisztensek, gyermekfelügyelők, dajkák) foglalkoznak.

A nevelés színterei

Az óvodai élet minden tevékenységformájához más cél- és feladatrendszer társul, ezek minden esetben tartalmazzák a specialitásokat. Hangsúlyos szerepet kap az intenzív hallás-, tapintás-, tájékozódás-, mozgás-, beszéd- és kognitív fejlesztés, mindig játékos formában gyakran tevékenységbe ágyazva. Csoportvezetők gyógypedagógus az óvoda hagyományos tevékenységformáiból építi fel a foglalkozásokat. A kiscsoportban a foglalkozások időtartama 10-15 perc, a középső csoportban 20-25 perc, a nagycsoportban 30-35 perc.

Az óvoda hagyományos tevékenységformái

 • A játék
 • Vers, mese- kommunikációfejlesztés
 • Ének-zene, énekes játékok
 • Technika-mintázás, kézimunka
 • Mozgásfejlesztés
 • Külső világ megismerése – környezetismeret
 • Önkiszolgálásra nevelés
 • Tapasztalatok a mennyiség, tér- és formavilágból
 • Tájékozódás a hatpontrendszerben

Halmozottan sérült gyermekek esetén a fentiek kiegészülnek a „Kommunikáció és beszéd”, illetve siketvakok számára a „Hallás és ritmusnevelés” elnevezésű egységekkel. A halmozottan sérült gyermekekkel egyéni fejlesztési terv alapján foglalkozunk.

Terápiák, fejlesztő eljárások

A súlyos fokban látássérült óvodás gyermekek egyéni állapotát, fejlettségét figyelembe véve a gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy a sérülés-specifikus terápiás tartalmú, egyéni bánásmódban is kifejeződő, többletszolgáltatások nyújtása elengedhetetlen a megfelelő színvonalú munka végzéséhez. Ezért a csoportban végzett fejlesztőmunka mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a különböző terápiák és fejlesztő eljárások.

Óvodánkban a következő egyéni vagy kiscsoportos terápiákat, rehabilitációs jellegű foglalkozásokat végezzük:

 • látásnevelés aliglátó gyermekeknek
 • gyógytorna
 • lovasterápia
 • hidroterápia
 • szenzoros integrációs terápia
 • bázisterápiák
 • speciális mozgásterápia
 • zeneterápiás foglalkozások

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.