Módszertani Központ

Történeti visszatekintés

Az 1993-as Közoktatási törvény szabad utat nyitott a súlyos fokban látássérült általános iskolás tanulók integrációjának. Intézményünk 1994-től felismerve ezt az igényt – 1 utazótanári státusz létesítésével – kezdte meg a sokoldalú támogatást.

A kezdeti időszakban nagyobb számban a felső tagozatos gyerekek kerültek a többségi iskolákba, a későbbiek során, a 90-es évek végétől viszont már egyre több gyerek került ki az 1. és 2. osztály elvégzése után a lakóhelye szerinti általános iskolába, vagy pedig már ott kezdte meg tanulmányait és be sem került a szegregált intézménybe.

Az integrált gyermekek ellátását végző Pedagógiai Szakszolgálat 2003-ban Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyé alakult, s ez nem csupán névváltozást jelez, de szükségszerűen mutatja az évek során egyre szélesebb körű, az igények szerint folyamatosan bővülő feladatok változásait.

Az integráció jelene

Az integrációban tanuló vak gyermekek és a befogadó iskolák számára speciális megsegítést nyújtunk az ország egész területén, közel 50 település 70 intézményében. A befogadó óvodákban és iskolákban található gyermekek ellátását 7 álláshelyen 10 szakember látja el. Mindannyian látássérült-szakos gyógypedagógusok, többen speciális végzettséggel is rendelkeznek (óvodapedagógus, rehabilitációs tanár, matematika, fizika, földrajz szaktanár, pszichológus, számítástechnikus).

Központunk tevékenysége, munkaformái

A gyermekek közvetlen megsegítése

A tanulók közvetlen megsegítésének legáltalánosabb módja, hogy az utazótanár vagy a befogadó iskolában vagy az otthonában segít a gyermeknek a kultúrtechnikák, a speciális eszközök használatának elsajátításában, a tananyag feldolgozásában a problémás pontokon.

A speciális taneszközöket a módszertani központ eszközkölcsönzője térítésmentesen, a digitális és Braille formátumú tankönyveket általános iskolások számára előállítási áron biztosítja. A kölcsönözhető eszközök száma, fajtái folyamatosan bővülnek. A már meglévő speciális eszközök továbbfejlesztése illetve újak kialakítása, elkészítése szintén célunk.

Az utazótanárok látogatásai mellett lehetőséget kapnak a gyerekek arra, hogy kiscsoportos vagy egyéni rövidtávú fejlesztéseken vegyenek részt a szegregált intézmény keretei között.

Ebben a munkában sok segítséget kapunk az iskolában tanító kollégáktól. Nagy segítséget jelent számunkra, hogy azonos osztályfokon az integrált gyerekek beülhetnek az itteni osztályokba, így a sorstársközösséggel is kapcsolatuk lehet.

Az óvodások számára felkínáljuk a lehetőséget, hogy heti-kétheti-havi rendszerességgel bejöhetnek az óvodánkba, és itt csoportos foglalkozásokon vehetnek részt, illetve a saját fejlesztő pedagógusa egyénileg is foglalkozik ilyenkor a gyermekkel.

Lényeges momentuma a vak gyermekek megsegítésének a rehabilitációs tanár által nyújtott tájékozódás és közlekedés, valamint a mindennapos tevékenységek tanítása.

Emellett a továbbtanulást, a pályaválasztást is próbáljuk támogatni tanácsadással és személyes segítségadással.

A középiskolás fiatalok esetében inkább utógondozásról beszélhetünk, mely az egyéni igényeknek megfelelő támogatást jelent. Ez lehet tantárgyi segítség, eszközellátás, speciális útvonalak bejárása, hangos térképek készítése adott területről, érettségi specialitásainak átbeszélése stb.

Programjaink gyerekeknek

Filmklub és kamasztalálkozó

Minden hónapban előre meghirdetett időpontban középiskolás diákjainknak klubnapot tartunk, ahol lehetőség nyílik aktuális problémák megvitatására, jóízű baráti beszélgetésekre egy szendvics és tea mellett. A napot rendszerint filmklub zárja, amikor a közösen kiválasztott filmet látó narrátor segítségével megnézzük és beszélgetünk róla.

Nyári tábor

A gyerekek körében évek óta nagy sikert arató integrációs táborok is kiváló terepet nyújtanak a speciális fejlesztésre, és nem utolsó sorban a sorstársi, baráti kapcsolatok kialakítására, ápolására. A gyereklétszámtól függően tartunk külön tábort a kicsiknek és a nagyoknak. A kicsik háromnapos tábora budapesti intézményünkben zajlik, míg a nagyokkal egy hétre vidékre utazunk vagy vízpartra vagy a hegyekbe. Ezek igazi táborok, kézműves foglalkozásokkal, sportolással, kirándulásokkal, strandolással, városnézéssel.

A befogadó intézmények és pedagógusaik felkészítése és folyamatos segítése

Az integrációban résztvevő gyermekek létszámának növekedésével arányosan nőtt a befogadó intézmények száma is, amelyek egyre nagyobb igényt tartanak a Módszertani központ nyújtotta szakmai támogatásra.

Gyakran már a gyermek fogadása előtt kérik a személyes tájékoztatást. A gyermekeket fogadó óvodákkal gyógypedagógus tartja a kapcsolatot, személyes látogatások illetve levelezés, telefonbeszélgetések útján.

Speciális eszközökről és módszerekről konzultációk során szolgál tanácsokkal a gyermek fejlesztésére vonatkozóan.

Az iskolákkal az utazótanárok tartanak kapcsolatot, rendszeresen konzultálva az érintett pedagógusokkal.

Gyakorta hívják szakembereinket nevelési értekezletekre, helyi továbbképzésekre. Amikor egy-egy gyermek új iskolába kerül, vagy egy intézmény először fogad látássérült tanulót, sok segítséget igényelnek, általában a vaksággal kapcsolatosan. Ilyenkor utazótanáraink vállalják tantestületi értekezletek megtartását, beszélnek a segítségnyújtás módjáról, a látóvezető technikákról, a tér legpraktikusabb elrendezéséről, az akadálymentesítésről, és segítséget nyújtanak a tantárgyi kérdésekben is.

A Módszertani Intézmény által nyújtott szakmai szolgáltatások igen széleskörűek.

A szakmai segítségadás rendszerét meghatározza még a gyermek kora, képességei, az intézmény adottságai, szakember-ellátottsága, a pedagógus hozzáállása, amelyek változatos feltételrendszert teremtenek. Ehhez mérten kell megvalósítani az utazótanári feladatokat annak érdekében, hogy a gyermek képességeihez mérten kapja meg a fejlődéséhez szükséges támogatást.

A szülők felkészítése és a velük való folyamatos kapcsolattartás

Kiemelt feladatként jelentkezik a látássérült tanulók családjaival való kapcsolatfelvétel, és a szülők előzetes tájékoztatása meglévő tapasztalataink szerint az integráció várható problémáiról, a megoldás lehetőségeiről, a megsegítés módjáról.

A továbbiakban is szükségesnek látjuk a szoros, személyes kapcsolattartást, a szülők számára tanfolyamok lebonyolítását, családi hétvégék, táborok szervezését, valamint a szülői érdekvédelmi szervezet munkájának segítését.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.