IKT információk

 Utoljára módosítva: 2023 december 10.

Az alábbiakban tájékoztatjuk Tanulóinkat és a Szülőket iskolánk informatikai tárgyú oktatásával kapcsolatos tudnivalókról.

Iskolánk tanmenetében, az órarendben megtalálhatók a különféle témájú infokommunikációs ismeretek oktatására szánt tananyagok és tanórák.
Az oktatásra használt hardverek és szoftverek tantermeinkben rendelkezésre állnak, ugyanakkor fontos megjegyeznünk és összefoglalnunk azokat az ismereteket, amelyek birtokában Tanulóink és Szüleik eredményesen sajátíthatják el, illetve sajátíttathatják el gyermekeikkel az átadott ismereteket.

Kérjük tehát Tanulóinkat és Szüleiket, hogy figyelmesen olvassák át a leírtakat, különösen a jelenlegi veszélyhelyzetre tekintettel!

1. Tantermi eszközök

Tekintsük át először azokat az eszközöket, amelyeket Iskolánk bocsát tanulóink részére, amelyekkel a tanítás zajlik, illetve amelyek a tanmenet részét képezik!

1.1. A rendelkezésre álló hardverek

Iskolánk számítógépes tantermeiben a következő hardverek állnak rendelkezésre.

1.2. A rendelkezésre álló szoftverek

A felsorolt hardvereken az alábbi szoftvereket találjuk, illetve oktatjuk használatukat:

1.3. A képernyőolvasó szoftverek

Iskolánk profiljából következően számos látássérült Tanulónk van, akik számára a számítógépek használatát a következő szoftverekkel biztosítjuk:

A képernyőolvasó alkalmazásokról, beszerzésükről és letöltésükről információkhoz a Diákok / Jaws, NVDA letöltések menüpontban juthat.

1.4. A közösségi kapcsolattartásra használt eszközök

A Tanár-Diák-Szülő elektronikus kapcsolat nem szűnik meg a tanítás végeztével. Tanulóinktól, Szüleiktől elvárjuk, hogy a házi feladatok, a rendkívüli helyzetek, az egyéb tanítással kapcsolatos információcsere során az alábbi alkalmazások egyikét vagy többjét képesek legyenek alkalmazni.

1.5. A Tanulók saját eszközei

Tanulóink előzetes egyeztetést követően saját IKT eszközeiket is használhatják a tanórákon. Egyben legyünk tekintettel arra, hogy Tanáraink fenntartják a jogot, hogy – elsősorban a vizsgakövetelményekre és a vizsgákra tekintettel – a Tanuló saját eszköze helyett a tantermi eszköz használatát részesítsék előnyben az órák megtartása során. Ugyanakkor vannak olyan eszközök, amelyekkel Tanulóinknak – saját egészségük vagy az eredményes tanulás érdekében – rendelkezniük kell. Ez utóbbi eszközök többnyire magas amortizációval rendelkeznek, vagyis hamar tönkremennek, elveszhetnek, így célszerű a Tanulóknak birtokolniuk azokat.

Fontos szabály, hogy TILOS saját hálózati IKT eszközt (switchet, routert stb.) beüzemelni, az iskolai hálózatra csatlakoztatni! Szükséges esetben mindenképpen előzetese engedélyt kell ehhez kérni az osztályfőnöktől és/vagy az informatikus rendszergazdától! Az elmúlt években az ezt a szabályt figyelmen kívül hagyó, és a saját eszközüket rosszul csatlakoztató tanulók órákra megbénították a teljes iskolai hálózat működését, így az Internet elérését is!

2. A Tanulók otthoni eszközei

Az eredményes IKT tanulás feltétele, hogy az előző fejezetben felsoroltak egy részével a Tanuló otthonában, az Iskolától távol is rendelkezzen, illetve azok üzembiztosan, a tanév során a Tanuló számára állandóan rendelkezésre állva üzemeltetve legyenek. Az alábbiakban ezeket a hardver és szoftver eszközöket soroltuk fel.

Az otthoni eszközpark kialakításához, a számítógépek vásárlásához, beüzemeléséhez, karbantartásához tanácsot, segítséget kérhetnek informatikus tanárainktól. Egyben felhívjuk mindenki figyelmét, hogy egyikünk sem hardver és szoftver szakember, így felelősséget nem tudunk vállalni az esetleges károkért.

Mivel tisztában vagyunk az otthoni IKT környezet kialakításának nehézségeivel, költségeivel, felhívjuk Tanulóink és Szüleik figyelmét számos alább említett lehetőségre, amelyekkel élve mindez jelentősen megkönnyíthető számukra.

3. A Tisztaszoftver Program

A Tisztaszoftver Program célja, hogy a közoktatásban részt vevők számára ingyenesen biztosítsa a hazánkban leginkább elterjedt fizetős operációs rendszer és irodai alkalmazáscsomag ingyenes elérhetőségét.

A program részesei a pedagógusok, az OM azonosítóval rendelkező oktatási intézmények, azok rendszergazdái, valamint a tanulók. Az egyes csoportok más-más verziókkal és liszensz konstrukciókkal élhetnek, amint arról az alábbi oldalak is tájékoztatják olvasóikat.

Javasoljuk, hogy az otthoni számítógépekre vagy előtelepítve vagy az interneten kedvezményesen szerezzük be a Windows 10 operációs rendszert.

4. Az Ország Licenc

„Az Ország Licenc program keretében kizárólag Magyarország területén élő/működő, személyi igazolvánnyal rendelkező látássérült vagy olvasási nehézséggel küzdő magánszemélyek, valamint az adószámmal vagy OM azonosítóval rendelkező jogi személyek érintett munkatársaik, ill. tanulóik részére igényelhetnek hitelesítő kódokat a programban elérhetővé tett szoftverekhez (Freedom Scientific Fusion, Jaws és ZoomText). 2018 októberétől Európában egyedülálló módon, nemcsak a Magyarország területén élők, hanem a határon túli, magyar igazolvánnyal rendelkezők is ingyenesen igényelhetik a szoftvereket.”

A részletekről, az igénylés menetéről és egyéb információkról a Diákok / Jaws, NVDA letöltések oldalunkon tájékozódhatnak.

Látássérült tanulóink otthoni számítógépeikre ingyenesen megigényelhetik az aktiváláshoz szükséges kódot, amely a jelenlegi szabály szerint egy évre szól, de évente megújítható a Fusion/Jaws/ZoomText megfelelő menüpontjának használatával. A szoftverek legfrissebb változatai letölthetők a Diákok / Jaws, NVDA letöltések oldalról.

Kérjük Tanulóinkat, hogy – összhangban Iskolánk gyakorlatával -, mindig tartsák naprakészen a képernyőolvasó szoftvereket, engedélyezve számítógépükön a frissítést.

A frissítésekről, változásokról Hírfolyamunkon rendszeresen tájékoztatjuk honlapunk olvasóit.

5. Egyéb lehetőségek

Az alábbiakban felsoroltunk több olyan lehetőséget, amelyekkel Tanulóink és Szüleik élhetnek a tanuláshoz szükséges hardverek és szoftverek beszerzése érdekében.

A lista készítése folyamatban…

6. Protokoll a rendkívüli helyzetekre

Veszélyhelyzet esetén távoktatásra tér át iskolánk is, így Tanulóinknak otthonukban kell helytállniuk. Nagyon fontos, hogy a tanév érvényességének megőrzése érdekében mindenki fegyelmezetten hajtsa végre iskolánk távoktatással kapcsolatos kéréseit, előírásait, elvégezve a kért feladatokat, gyakorlatokat, házi feladatokat.

A kapcsolattartásra kijelölt módszereket (Facebook csoportok, elektronikus levelezés, csetelés, e-KRÉTA) pedig a fenti hardver és szoftvereszközök birtokában mindenkinek alkalmaznia kell.

7. Távoktató rendszerek

Amennyiben szükségesé válik használatuk, akkor két olyan oktatási környezetet tudunk használni, amelyek világcégek termékei, honosítottak, tehát magyar nyelvi környezetben is kitűnően használhatók. Az egyik a Google Tanterem – Google Classroom., a másik a Microsoft Teams. Iskolánk jelenleg még egyiket sem alkalmazza, tehát információkkal ezekkel kapcsolatban egyelőre nem tudunk szolgálni.