Gyermekotthon

Az intézmény székhelyén és a szomszédos telken található Ida utcai telephelyen működő 1-1 különleges lakásotthon 8-8 fő befogadására alkalmas. A gyermekotthonban látás- és halmozottan sérült gyermek és fiatal felnőttek teljes körű ellátását biztosítjuk. Neveltjeink legtöbbje a többcélú intézmény speciális nevelési-oktatási egységeiben tanul.

Gondozottjaink Szakmai Programunkban megfogalmazottak szerinti nevelését, fejlesztését felkészült és elkötelezett dolgozóink biztosítják. Gyermekeink életét a házirend szabályozza, amely tartalmazza jogaik gyakorlásának és kötelezettségeik teljesítésének szabályait, valamint a gyermekotthon belső életének rendjét. Kiterjed az utógondozói ellátás feltételeire, a napirendre, a panaszjog érvényesítésének módjára, a kapcsolattartás rendjére, a magatartást formáló jutalmazó rendszerre. Nevelőmunkánk során a magatartását, tanulmányi és egyéb tevékenységét folyamatosan értékeljük az értékelő-jutalmazó rendszer szabályai szerint.

A lakásotthonok közös helyiségei: nappali, étkező, játszósarok tágasak, berendezésük a látássérüléshez alkalmazkodva a könnyebb tájékozódást segíti. A koedukált otthon kulturált, családias környezetet biztosít. A gyerekek napi életviteléhez, ellátásához és fejlesztéséhez az állapotuknak megfelelő eszközök széles köre biztosított. A nagyobbak saját számítógéppel, internetes hozzáféréssel rendelkeznek.

Nagy gondot fordítunk az egyéni élettér kialakítására is. Minden gyermek külön szekrénnyel rendelkezik, hogy személyes tárgyait elkülönítve tárolhassa.  Biztosítéka ennek az egy, két, illetve háromágyas szobák által nyújtott lehetőség. Nevelésünk alapelve, hogy a gyermekhez való viszonyban domináljon a személyközpontúság, a tolerancia és az empátia. Az otthonosság megteremtésének külső- és belső tényezőit a gyerekekkel együtt alakítjuk (szobarendezés, díszítés, programok, egymás segítése, a másik meghallgatása, közös játék, felolvasás).

A közösségi nevelés elsődleges szinterei a heti csoport-megbeszélések. Gyermekotthonunk heterogén összetétele (életkor, értelmi képességek) miatt a diákok már kezdettől megszokták és elfogadták az egyéni különbözőségek alapján való bánásmódot is. A gyermekotthon lehetőséget biztosít a meglévő családi kapcsolatok ápolására. Támogatja a fiatalok hazalátogatását, illetve a családtagoknak és barátoknak a gyermekotthonban történő látogatását mindaddig, míg a gyermekek élménybeszámolói, és viselkedésük alapján ez kiegyensúlyozottnak, harmonikusnak tűnik. A születés-, és névnapok, a karácsonyi közös ünneplések, a gyermekotthoni nyaralásokon átélt élmények összetartó ereje felbecsülhetetlen értékű.

A többcélú intézmény infrastruktúrája, pl. tornaterem – kondicionáló-teremmel kiegészülve -, uszoda biztosítja az időjárástól független sportolási lehetőséget. Braille könyvtára lehetőséget nyújt az irodalmi alkotások tapintható úton való olvasásához. A terápiás fejlesztések speciális eszközökkel felszerelt termekben folynak. A programok a gyermekotthon, vagy külső intézmények által szervezett szabadidős foglalkozások keretében valósulnak meg.  A délutáni sportkörök, kulturális és készségfejlesztő szakkörön kívül pihenési, kikapcsolódási lehetőségeket leginkább esténként és hétvégeken tudunk biztosítani. A gyerekek rendelkezésére állnak különféle társas játékok, CD-k, és pontírásos könyvek is.

A kompenzáló nevelés hatékonyságát több terápiás lehetőség segíti, így a lovas terápia, zeneterápia, mozgásterápiák, gyógytestnevelés és a logopédia.

Hétvégéken közös kirándulásokat, kerékpározást szervezünk. A gyerekek heti rendszerességgel úsznak, vagy tornateremi foglalkozásokon sportolnak. Gyakoriak a kiállítás-, színház-, mozi-, és koncertlátogatások is. A rekreáció helyi feltételeinek biztosítása a gyermekotthonban élők szükségleteinek megfelelnek.

Évente többször veszünk részt kulturális versenyeken, neveltjeink gyakori meghívást kapnak különböző zenei rendezvényeken történő fellépésekre.

Figyelembe vesszük az új élmények, kihívások, tapasztalatok iránti szükségleteket, és ennek megfelelően alakítjuk a programokat.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.