Készségfejlesztő Iskola

– minél önállóbban, minél jobban, minél többet

Iskolánk elsődleges feladata a felnőtt életre való felkészítés

Vagyis a fiatalok fokozottabb önállóságának elérése mind az önkiszolgálásban, mind munkatevékenységekben, mind pedig a döntési helyzetekben.

Iskolánk az egész ország területéről fogad halmozottan sérült fiatalokat, akiknél a látássérülés és értelmi sérülés mellé sok esetben társulnak még egyéb fogyatékosságok vagy pszichés, illetve pszichiátriai zavarok és/vagy autisztikus tünetek, esetleg autizmus, valamint különféle magatartási- és viselkedészavarok. Mindez speciális eszköztárat és módszereket kíván meg a tanításban.

A délelőtt folyamán a közismereti tantárgyak (szocializáció, önismeretfejlesztés, önállóságra nevelés, felnőtt szerepek és döntési helyzetek tanulása, alapvető információk interiorizálása, szakmai alapozás, asztali munkatevékenységek, informatikai eszközök használata) és ún. gyakorlati modulok (szövött-tárgy készítés, nemezelés és agyagtárgy-készítés) oktatása zajlik.

A délelőtti tanórák és a délutáni foglalkozások során különös hangsúlyt kap:

Az 5-6 fős osztályokkal a gyógypedagógus osztályfőnök, a gyógypedagógiai asszisztens, délután pedig a nevelőtanár foglalkozik. A gyakorlati oktatást a szakoktatók, míg a mozgásfejlesztést a testnevelő tanár végzi. Szükség szerint sérülésspecifikus foglalkozásokon (tájékozódás és közlekedés tanítása, logopédia, gyógytorna) is részt vesznek a diákok.

Intézményegységünk fő célkitűzése:

Tagintézményünkben – a legtöbb középiskolához hasonlóan – tartunk szalagavatót, év végén pedig elballagnak végzős diákjaink. Ezeken az ünnepeken tanulóink és kollégáink együtt készülnek és lépnek „színpadra”; verssel, zenével, hangszerrel.

Diákjaink életében alapvető szerepet töltenek be a rituálék és hagyományok, amelyek segítik fiataljaink szűkebb és tágabb környezetben való időbeli és térbeli tájékozódását (pl. rendszeresen tartott „zenedélutánok”, évszakokhoz köthető akadályversenyek).

A Készségfejlesztő Iskola tanulóink életében a köznevelés utolsó állomása, az utolsó négy év, amit az iskola védett falai között töltenek, mintegy hidat képezve egyrészt az általános iskola és a munka világa, másrészt pedig a gyermekkor és a felnőttkor között. Igyekszünk ezt a négy évet mindannyiuk számára érdekes és hasznos információk átadásával, minél nagyobb önállósodással, sikerélményekkel és szeretettel megtölteni.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.