iExpress II beszámolók

iExpress II projekt logo

Az iExpress II projekt a 2018-ban sikeresen zárt iExpress I szerves folytatása a holland Visio koordinálásával és a korábbi szakmai partnerekkel közös együttműködésben.
A 3 éves szakmai munka célja a korábbi projekt keretében validált IKT (infokommunikációs technológiák) mérőeszköz szoftver verziójának elkészítése és kiegészítése egy használati protokollal, valamint a pedagógiai munka tervezését is támogató IKT útlevéllel. Az elkészülő eszközcsomag elsősorban gyógypedagógusok, foglalkozásterapeuták, látásnevelők számára lesz hasznos a fejlesztő munkájukban, de akár a családok számára is plusz lehetőséget nyújthat a sérült gyermekük szabadidős tevékenységrepertoárjának bővítéséhez. A pályázati támogatásból a már kész szoftver eredményes használatához 2019 őszén megvalósul a képzők képzése, majd később országonként néhány további szakember felkészítése is.

iExpress II projekt csoportkép a budapesti találkozón
iExpress II projekt csoportkép a budapesti találkozón

Az eszköztár egy az európai piacon hiánypótló „végtermékkel” képes lesz segíteni a 0-4 éves fejlődési életkorú halmozottan sérült súlyos fokban látássérültek IKT eszközhasználatát, ami egyértelműen hozzájárul a sérültcsoport életminőségének növekedéséhez mindez egy korszerű, XXI. századi digitális kontextusban.
A szoftver szakmai előkészítésében az izlandi, a holland és a magyar kollégák vállaltak részt, a szoftver technikai kivitelezése a spanyol fejlesztők munkája.

A magyar partner a disszemináció területét is összefogja a projektben.

Lezajlott projekttalálkozók:

  1. 2018 október: Szervezési találkozó – Breda, Hollandia.
  2. 2019 március: A szoftver szakmai tervezése, további munkaanyagok véglegesítése – Budapest, Magyarország.

A project a vállalt ütemtervnek megfelelően halad. A szakemberek angol nyelven és nagy lelkesedéssel végzik a leginkább Skype és digitális levelezés formájában egyeztetett feladatokat.
A következő találkozó fókuszában a képzők képzése lesz a spanyolországi Valladolidban.

iExpress II projekt összefoglaló

iExpress II Képzők képzése, Valladolid

2019 november 10-13 között szervezték meg a spanyolországi Valladolidban az iExpress II Képzők képzését (iExpress II Trainers training). A képzést a spanyol projekt tagok tartották meg a többi ország képviseltjeinek (Hollandia, Magyarország, Izland). Minden országban tartanak majd egy saját képzést a helyi dolgozóknak.

Az Intézményből négyen vettek részt a programon az óvodai, illetve a készségfejlesztő iskolai tagozatról, akik így jogosulttá váltak a magyarországi iExpress képzés levezetésére.

iExpress II Képzők képzése, Valladolid, 2019 november 10-13.

Ezen az eseményen az iExpress projekt során megalkotott eszközkészletet (vizsgálati módszer, fejlesztés és ezekhez testre szabott szoftver) ismerheti meg majd a hallgatóság. Ezt követően a készlet pilot verziójának tesztelésében működnek majd közre az új tudás birtoklói.

Az eseményre 2020 elején fog sor kerülni, melyre már készül a meghívó.

Szabó Sára

iExpress II konferencia, Aspaym

Sikeresen lezajlott az iExpress II harmadik nemzetközi találkozója, melynek a spanyolországi Aspaym adott otthont. (Az első konferencia Hollandiában, a második Magyarországon volt.)
A meeting közvetlenül a Képzők képzése esemény után történt. A tizennégy főssé nőtt társaság jó hangulatú, ugyanakkor igen hatékony munkát végzett a három nap alatt.

iExpress II konferencia, Aspaym, 2019 november 10-13.

A programozókból, gyógypedagógusokból és rehabilitációs szakemberekből álló vegyes teamnek produktívan sikerült összedolgoznia, hogy egy hatékonyan működő, céloknak megfelelő tartalmú applikáció jöhessen létre. Az eszközhöz tartozó kézikönyv és fejlesztési program is jól alakul, valamint a pilotban szereplő szakemberek képzési programját is elkezdtük kidolgozni.

A projekttel kapcsolatos új híreket a következő helyeken lehet követni:

Szabó Sára

iExpress II Képzés, Budapest

2020 február 12-én egy egész napos program keretében megrendezték az iExpress II Képzés eseményét, melynek Intézményünk adott otthont.

A résztvevő 13 szakember több különböző intézet képviseletében jelent meg:

  • Csillagház, Budapesti Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola,
  • Dió Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon,
  • Gyengénlátók Általános Iskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona,
  • Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon,
  • Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Készségfejlesztő Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona.
iExpress II Képzés, Budapest, 2020 február 12., 1. kép

A képzési program során a résztvevők megismerték az iExpress II projekt tartalmát és célját. Külön hangsúlyt kapott az iExpress mérőeszköz felépítése és annak használata. Több eset ismertetésén keresztül gyakorlat orientáltan mutatták be az eszköz használatát. Ezután a pilot időszak teendői hangzottak el. Végezetül az iExpress-hez jól használható adaptív eszközökről volt egy rövid bemutató.

iExpress II Képzés, Budapest, 2020 február 12., 2. kép

Külön öröm a képzés tartók és a résztvevők számára, hogy az alkalom végén produktív szakmai beszélgetések és tudásmegosztás valósult meg.

iExpress II Képzés, Budapest, 2020 február 12., 3. kép

A pilot időszak március és december között zajlik, melynek előmeneteléről időközben tájékozódhatnak a különböző online felületeken (iExpress honlap, Facebook, Instagram, Twitter, jelen honlap).

Szabó Sára