iExpress II beszámolók

Az iExpress II projekt a 2018-ban sikeresen zárt iExpress I szerves folytatása a holland Visio koordinálásával és a korábbi szakmai partnerekkel közös együttműködésben.
A 3 éves szakmai munka célja a korábbi projekt keretében validált IKT (infokommunikációs technológiák) mérőeszköz szoftver verziójának elkészítése és kiegészítése egy használati protokollal, valamint a pedagógiai munka tervezését is támogató IKT útlevéllel. Az elkészülő eszközcsomag elsősorban gyógypedagógusok, foglalkozásterapeuták, látásnevelők számára lesz hasznos a fejlesztő munkájukban, de akár a családok számára is plusz lehetőséget nyújthat a sérült gyermekük szabadidős tevékenységrepertoárjának bővítéséhez. A pályázati támogatásból a már kész szoftver eredményes használatához 2019 őszén megvalósul a képzők képzése, majd később országonként néhány további szakember felkészítése is.

iExpress II projekt csoportkép a budapesti találkozón
iExpress II projekt csoportkép a budapesti találkozón

Az eszköztár egy az európai piacon hiánypótló „végtermékkel” képes lesz segíteni a 0-4 éves fejlődési életkorú halmozottan sérült súlyos fokban látássérültek IKT eszközhasználatát, ami egyértelműen hozzájárul a sérültcsoport életminőségének növekedéséhez mindez egy korszerű, XXI. századi digitális kontextusban.
A szoftver szakmai előkészítésében az izlandi, a holland és a magyar kollégák vállaltak részt, a szoftver technikai kivitelezése a spanyol fejlesztők munkája.

A magyar partner a disszemináció területét is összefogja a projektben.

Lezajlott projekttalálkozók:

  1. 2018 október: Szervezési találkozó – Breda, Hollandia.
  2. 2019 március: A szoftver szakmai tervezése, további munkaanyagok véglegesítése – Budapest, Magyarország.

A project a vállalt ütemtervnek megfelelően halad. A szakemberek angol nyelven és nagy lelkesedéssel végzik a leginkább Skype és digitális levelezés formájában egyeztetett feladatokat.
A következő találkozó fókuszában a képzők képzése lesz a spanyolországi Valladolidban.

iExpress II projekt összefoglaló
iExpress II projekt összefoglaló

iExpress II Képzők képzése, Valladolid

2019 november 10-13 között szervezték meg a spanyolországi Valladolidban az iExpress II Képzők képzését (iExpress II Trainers training). A képzést a spanyol projekt tagok tartották meg a többi ország képviseltjeinek (Hollandia, Magyarország, Izland). Minden országban tartanak majd egy saját képzést a helyi dolgozóknak.

Az Intézményből négyen vettek részt a programon az óvodai, illetve a készségfejlesztő iskolai tagozatról, akik így jogosulttá váltak a magyarországi iExpress képzés levezetésére.

iExpress II Képzők képzése, Valladolid, 2019 november 10-13.

Ezen az eseményen az iExpress projekt során megalkotott eszközkészletet (vizsgálati módszer, fejlesztés és ezekhez testre szabott szoftver) ismerheti meg majd a hallgatóság. Ezt követően a készlet pilot verziójának tesztelésében működnek majd közre az új tudás birtoklói.

Az eseményre 2020 elején fog sor kerülni, melyre már készül a meghívó.

Szabó Sára

iExpress II konferencia, Aspaym

Sikeresen lezajlott az iExpress II harmadik nemzetközi találkozója, melynek a spanyolországi Aspaym adott otthont. (Az első konferencia Hollandiában, a második Magyarországon volt.)
A meeting közvetlenül a Képzők képzése esemény után történt. A tizennégy főssé nőtt társaság jó hangulatú, ugyanakkor igen hatékony munkát végzett a három nap alatt.

iExpress II konferencia, Aspaym, 2019 november 10-13.

A programozókból, gyógypedagógusokból és rehabilitációs szakemberekből álló vegyes teamnek produktívan sikerült összedolgoznia, hogy egy hatékonyan működő, céloknak megfelelő tartalmú applikáció jöhessen létre. Az eszközhöz tartozó kézikönyv és fejlesztési program is jól alakul, valamint a pilotban szereplő szakemberek képzési programját is elkezdtük kidolgozni.

A projekttel kapcsolatos új híreket a következő helyeken lehet követni:

Szabó Sára

iExpress II Képzés, Budapest

2020 február 12-én egy egész napos program keretében megrendezték az iExpress II Képzés eseményét, melynek Intézményünk adott otthont.

A résztvevő 13 szakember több különböző intézet képviseletében jelent meg:

iExpress II Képzés, Budapest, 2020 február 12., 1. kép

A képzési program során a résztvevők megismerték az iExpress II projekt tartalmát és célját. Külön hangsúlyt kapott az iExpress mérőeszköz felépítése és annak használata. Több eset ismertetésén keresztül gyakorlat orientáltan mutatták be az eszköz használatát. Ezután a pilot időszak teendői hangzottak el. Végezetül az iExpress-hez jól használható adaptív eszközökről volt egy rövid bemutató.

Külön öröm a képzés tartók és a résztvevők számára, hogy az alkalom végén produktív szakmai beszélgetések és tudásmegosztás valósult meg.

A pilot időszak március és december között zajlik, melynek előmeneteléről időközben tájékozódhatnak a különböző online felületeken (iExpress honlap, Facebook, Instagram, Twitter, jelen honlap).

Szabó Sára

iExpress II Képzés, Budapest, 2020 február 12., 2. kép
iExpress II Képzés, Budapest, 2020 február 12., 3. kép

Pilot

A projekt pilot időszakára a március és június közötti intervallum lett eredetileg meghatározva. Ám a tervezett menetrendbe a korona vírus pandémia beleszólt. Mivel az oktatási intézményeket a résztvevő országokban bezárták, a pilotot (és ezzel az egész projektet) el kellett tolni szeptember és december közé.

A pandémia alatt a projekt nem állt meg: a résztvevő országok saját körülményeikhez mérten folytatják a munkát. Az iExpress csapat tagjai havonta tartanak online megbeszéléseket, amelyeken az aktuális feladatokat, tapasztalatokat osztják meg egymással.

A következő nemzetközi konferenciát júniusban terveztük Izlandon, ahol a pilot tapasztalatait összegezte volna a projekt csapata. Ez a találkozó szintén elmaradt. Az új időpont november 18-a, amikor online keretek között fog találkozni a 4 résztvevő ország.

Szabó Sára

iExpress II M4, online meeting

2020 november 18-án megrendezték a projekt negyedik találkozóját. Eredetileg Izlandra fogadott volna minket, de a Covid-helyzet miatt online keretek között valósult meg a meeting.

Az egész napos program folyamán minden fő téma előkerült a projekttel kapcsolatban. Többek között bemutatták a legújabb fejlesztéseket az alkalmazásban. Az applikáción folyamatosan módosítanak a spanyol programozók a többi partner tapasztalatainak megfelelően. A felmerülő nehézségekről és a nehéz körülményekről is szó esett, ami a pilot időszakra is hatással van. A partnerek igen effektív brainstormingokat tartottak, ami segíti a pilot gördülékenyebb előrehaladását is.
Az eltelt időben a projekt hivatalos honlapja (https://www.iexpressmyself.com) is sokat fejlődött, amiről részletes tájékoztatást kaptunk. A honlapon megtalálható a projekt leírása, annak célja, tartalmaz egy blog felületet és ide vannak összegyűjtve az applikációban felvett eredmények is.

A következő találkozó májusban várható, amelynek – ha a vírus helyzet engedi a személyes jelenlétet – az izlandi Reykjavík lesz a vendéglátó helyszíne.

iExpress II M4, online meeting, 2020 november 18.