Üdvözöljük Intézményünk honlapján!

Vakok Iskolája logo
A Vakok Iskolájának főépülete archív felvételen.
Vakok Iskolája logo, készítette Papp Krisztina, 2020 május, #2
Iskolánk épületének bejárata, rajzolta Papp Krisztina, 2020 május

Múltunk

Magyarországon a súlyos fokban látássérült gyermekek oktatásának – nevelésének, hagyományosan legnagyobb méretű, országos speciális intézménye a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Készségfejlesztő Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona. A vak gyermekek nevelésére-oktatására létrehozott intézmény nagy múltra tekint vissza, hiszen a látássérültek intézményes nevelése 1825 óta működik Magyarországon.

Jelenünk

Braille gépíró osztály.

A közel 200 éves múltra visszatekintő többcélú, komplex intézmény szegregált feltételek mellett jelenleg 211 gyermek oktatását-nevelését látja el óvodától a szakiskoláig, épértelmű, tanulásban akadályozott, halmozottan sérült és siketvak tagozaton; valamint több mint 15 éve folyamatosan növekvő arányban foglalkozik integrált tanulókkal. Az intézmény saját kollégiummal rendelkezik a vidéki gyermekek számára, továbbá gyermekotthont működtet 15 állami gondoskodásban élő fiatal részére. Továbbképző terepet nyújt az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karának gyógypedagógus képzéséhez, valamint minden szakembernek, aki súlyos fokban látássérült gyermekek fejlesztésével foglalkozik országszerte.

Intézményünk nagymúltú, szimbolikus intézmény. Mint hosszú neve is mutatja, többcélú, komplex intézmény, mely nem csupán az oktatás-nevelés színtere, hanem a gyógypedagógus-képzés gyakorló intézménye, integrációt ellátó és támogató központ, a „vakügy” szimbóluma, társadalmi jelkép.

Pedagógiai munkánkat a látássérültek szakterületén történt tartalmi és módszertani változásokat figyelembe véve, a társadalmi elvárásokat és a látássérültek egyéni életsorsát szem előtt tartva, a törvényi szabályozottságnak megfelelően végezzük, folyamatosan egyeztetve a szülők részéről felmerült igényekkel.

Céljaink

Közös célunk, hogy az intézmény hagyományait megőrizzük, a nevelés-oktatás színvonalát magas szinten tartsuk, az átalakuló oktatási rendszerben biztos pontot, stabil hátteret jelentsünk látássérült diákjaink és családjaik, valamint dolgozóink számára egyaránt.

Küldetésünk

Küldetésünk, hogy súlyos fokban látássérült gyermekeink számára magas színvonalú oktatást-nevelést biztosítsunk, valamint olyan szolgáltatásokat nyújtsunk számukra, amelyek képessé teszik őket a produktív, teljes életre és a sikeres társadalmi beilleszkedésre.

A gyermekek érdekeit előtérbe helyezve végezzük pedagógiai munkánkat, folyamatosan fejlesztjük tudásunkat és tevékenységrendszerünket, valamint társadalmi szerepvállalásunkkal hazai és nemzetközi szinten is képviseljük a látássérültek ügyét.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.