Kuminka Györgyné Temmel Anna – tanár

Kuminka Györgyné, Temmel Anna születése óta látássérült, ezért tanulmányait a Vakok Általános Iskolájában végezte, majd 1968-ban a Teleki Blanka Gimnáziumban érettségizett, kitűnő eredménnyel. 1973-ban szerezte meg középiskolai diplomáját orosz és történelem szakon az ELTE Bölcsészettudományi Karán. 1977-ben végzettségét kiegészítette a gyógypedagógus tanár oklevéllel.

1973-1991 között látássérült fiatalokat tanított abban az iskolában, ahol a meghatározó gyermekéveket töltötte. 18 éven át fáradozott azon, hogy átadja ismereteit generációk sokaságának. 1984-ben optaconi tréner oklevelet szerzett; ezzel megteremtette a lehetőséget arra, hogy az erre fogékony vak emberek tapintás útján megismerjék, az ügyesebbek pedig olvashassák a sík nyomtatású könyveket. 1991-2007 között Helesfai Katalin (akkori igazgató nő) felkérésére az iskola igazgatóhelyetteseként dolgozott nyugdíjba vonulásáig. Feladatai közé tartozott többek között a mindennapi teendők irányítása, az egész intézmény pedagógusainak tantárgy felosztása és a tanuló csoportok órarendjének összeállítása. Közreműködött a látássérült tanulók speciális igényeit figyelembevevő alaptanterv elkészítésében. Szakmai és vezetői munkáját több miniszteri kitüntetéssel, 2004-ben pedig az Éltes-Mátyás-díjjal ismerték el.

Szakmai pályájával párhuzamosan folyamatosan tevékenykedett a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének kulturális csoportjaiban és érdekvédelmi testületeiben. 1978-tól, két évtizeden át, tagja volt az Országos Elnökségnek. 1988-1993 között országos elnökként dolgozott, Erhartné dr. Molnár Katalin (főtitkár) irányítása mellett. Ebben az időszakban készült el a Szövetség úgynevezett rendszerváltó alapszabálya.

Kuminka Györgyné tevékenyember. Nyugdíjas éveit arra áldozta fel, hogy segítse sorstársait, az MVGYOSZ és a VGYHE munkáját. Az oktatást mindenkor szívügyének tekintette. Az Országos Elnökségben az oktatás és ifjúság témakörében vállalt feladatokat. Részt vett olyan konferenciák megszervezésében, amelyek a látássérültek oktatásával foglalkoztak. A VGYHE-ben az alelnöki tisztséget töltötte be, és tapasztalataival segítette fiatalabb munkatársait.

A Braille-bizottság egyik létrehozója, és vezetője. Szívesen látogat el olyan kulturális rendezvényekre, ahol sorstársai, tanítványai szerepelnek.