Óvoda

A külön épületben lévő barátságos, tágas óvodában 3-8 éves kisgyermekekkel foglalkozunk.
Kis létszámú csoportjaink között speciális és siket-vak csoport is található.
Az intenzív mozgás-, tapintás-, hallás-, látás-, értelmi fejlesztést gyógytornász, gyógymasszőr, mozgástréner, logopédus, látásnevelő gyógypedagógus, pszichológus is segíti.
A bejáró vagy bentlakó kicsiket sok-sok játékkal, az iskolai tanítás, a zeneoktatás megalapozásával, a családdal együttműködve készítjük fel az iskolába lépésre.

A nevelés színterei

A Óvodánk elsődleges nevelési feladatának tekinti a gyermekek önkiszolgálásra nevelését, mozgás­fejlesztését, környezetismeret és tájékozódás-fejlesztését.
A pedagógiai munka során kiemelt szerepet kap még a matematikai tevékenységformák megismertetése, a tapintásfejlesztés, az ének-zene foglalkozások.

Az óvoda nagycsoportjában kezdjük a Braille olvasás-írás előkészítését. Ezek a foglalkozások a hatpontrendszeren belüli tájékozódással, a tapintó érzék fejlesztésével alapozzák meg a későbbi pontolvasást-írást.
Látásnevelő pedagógus foglalkozik aliglátó gyermekeinkkel, egy erre a célra - vizuális nevelési segédeszközökkel – berendezett szobában.

Óvodánk kislétszámú speciális csoportjaiban halmozottan sérült vak gyermekek nevelése folyik, speciális képzettségű gyógypedagógusok részvételével.
1993-ban külön csoportot indítottunk siketvak gyermekek részére.
Gyógytornász és gyógymasszőz kollégáink rendszeres terápiás foglalkozásokkal, ill. kezeléssekkel igyekeznek javítani az arra rászoruló gyermekek fizikai állapotán.
Mozgástréner-gyógypedagógus végzi a későbbi fehér botos oktatás megalapozását csoportos, ill. egyéni megsegítés formájában.

Terápiás foglalkozások

A vak óvodás kisgyermekek egyéni állapotát, fejlettségét figyelembe véve a gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb számban van szükség különböző terápiás megsegítésre is a csoportban végzett fejlesztőmunka mellett. Óvodánkban eddig a következő egyéni vagy kiscsoportos terápiákat, külön foglalkozásokat próbáltuk ki, ill. végezzük:

 

  • szenzoros integrációs terápia,
  • különböző zeneterápiás foglalkozások,
  • hippoterápia,
  • hidroterápia,
  • speciális mozgásterápia (vízágyon is),
  • a sérülésmentes esés tanulása,
  • népi kézművesség,
  • terápiás foglalkozások kutyával.